Möte med HRF

Möte med HRF
 \  Okategoriserat  \  Möte med HRF

Möte med HRF

SvAf´s styrelse har tagit initiativet till ett möte med HRF för att diskutera åsikter som kommit in angående deras annonskampanj. Detta möte sker istället för en skriftlig respons. På mötet kommer delar av SvAf´s styrelse närvara och man kommer även diskutera samarbetsfrågor. Mötet kommer äga rum i början av december.