Framtidsgruppen

Framtidsgruppen
 \  foreningen  \  Framtidsgruppen

Framtidsgruppen

Framtidsgruppen

Framtidsgruppen är en fristående arbetsgrupp som samarbetar med SvAf och ursprungligen är initierad av SvAf.

Vi önskar att både kortsiktigt och långsiktigt driva frågor som gynnar vår yrkeskår. Vi vill skapa en möjlighet för audionomkåren att få en mer samlad och därmed också starkare röst utåt.
Kontakt: framtidsgruppen.audionom@gmail.com

Psychosocial work environment among Swedish audiologists

Vi som är med i framtidsgruppen är:
Jonas Brännström, Lund
Josefina Larsson, Stockholm
Margareta Widman Notsten, Kalix
Sofie Lood, Malmö
Satu Turunen-Taheri, Stockholm
Lucas Holm, Lund
Reza Zarenoe, Linköping

Framtidsgruppen 2016

Från vänster i bilden: Reza Zarenoe, Lucas Holm, Sofie Lood, Josefina Larsson, Satu Turunen-Taheri och Jonas Brännström. Frånvarande är Margareta Widman Notsten.