Antagningsstatistik

Antagningsstatistik
 \  utbildning  \  Antagningsstatistik

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik

Nedanstående statistik är hämtad från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Höstterminen 2015
Antal 1:a handssökande (totalt antal sökande inom parentes)
Göteborg 68 (513)
Stockholm 108 (558)
Lund 47 (395)
Örebro 65 (456)

Totalt 288 (1922)

Höstterminen 2014
Antal 1:a handssökande (totalt antal sökande inom parentes)
Göteborg 81 (515)
Stockholm 95 (604)
Lund 57 (376)
Örebro 67 (430)

Totalt 300 (1925)

Antagna urval 2 (reserver inom parentes)
Göteborg 25 (117)
Stockholm 27 (175)
Lund 18 (117)
Örebro 60 (111)

Totalt 130

Höstterminen 2013
Antal 1:a handssökande (totalt antal sökande inom parentes)
Göteborg 70 (468)
Stockholm 87 (547)
Lund 45 (331)
Örebro 47 (392)

Totalt 249 (1738)

Antagna urval 2 (reserver inom parentes)
Göteborg 30 (133)
Stockholm 27 (133)
Lund 20 (98)
Örebro 55 (85)

Totalt 132

Höstterminen 2012
Antal 1:a handssökande (totalt antal sökande inom parentes)
Göteborg 54 (377)
Stockholm 62 (432)
Lund 37 (293)
Örebro 37 (269)

Totalt 190 (1371)

Antagna urval 2 (reserver inom parentes)
Göteborg 30 (133)
Stockholm 27 (133)
Lund 22 (98)
Örebro 42 (85)

Totalt 121