Styrelsen

Styrelsen

Satu 2015

Ordförande
Satu Turunen-Taheri

Enheten för hörselrehabilitering vuxna
Hörsel- och balanskliniken
Karolinska Universitetsjukhuset

118 95 Stockholm
Telefon: 08-616 64 92
satu.taheri@gmail.com

 

 

 

 

Mia

Vice ordförande
Mia Gårdhagen

Oticon AB
Löfströms allé 5

172 25 Sundbyberg
Telefon: 0705-862 368
migd@oticon.com

 

 

 

 

 

Sofia 2015

Sekreterare
Sofia Scheefe
Hörselverksamheten Södra Älvsborg
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
sofia.scheefe@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Barbro 2013

Kassör och annonsansvarig
Barbro Frindberg
Hörseltjänst
Södra Doktorsgatan 3
352 36 Växjö
Telefon: 0470-208 48
barbro.frindberg@horseltjanst.se

 

 

 

 

 

Pennie 2013

Tidningsansvarig
Pennie Hertzman
Enheten för hörselrehabilitering vuxna
Hörsel- och balanskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
118 95 Stockholm
Telefon: 0707-379 416
penniehk@hotmail.com

 

 

 

 

Daniel 2013

Hemsideansvarig
Daniel Vigertsson
Hörselvården
Blekingesjukhuset
374 80 Karlshamn
info@svaf.nu

 

 

 

 

 

 

Ida 2013

Annonsansvarig
Ida Hansson
Arbetsförmedlingen
Enheten Syn/döv/hörsel
Box 353
701 47 Örebro
ida.hansson.svaf@gmail.com

 

 

 

 

 

Petra 2015

Medlemsansvarig
Petra Herrlin
ORCA Europe
Maria Bangata 4, 3 tr
118 63 Stockholm
Telefon: 073-989 12 13
medlem@svaf.nu

 

 

 

 

 

En styrelsepost är vakant till årsmötet 2016