Valberedningen

Valberedningen

Vid årsmötet 25 mars 2015 valdes en ny valberedning. Den består nu av:

Karin Notsten, karin.notsten@hotmail.com
Azar Zandi, azar.zandi@phonak.com
Tina Ibertsson, tina.ibertsson@med.lu.se