Audionomtidningen

Audionomtidningen
 \  foreningen  \  Audionomtidningen

Audionomtidningen

Framsida audionomtidningen

Audionomtidningen

Audionomtidningen – Svenska Audionomföreningens, SvAfs, egna tidning utkommer med 4 nummer/år.

​Deadline för annonsmaterial 2016: 25 feb, 13 maj, 9 sept och 10 nov.
Vid önskan om att publicera artikel i tidningen vänligen kontakta redaktionen för mer specifik information och deadline. För kontaktuppgifter, se nedan.

 

 

 

 

Ansvarig utgivare:
Satu Turunen-Taheri, satu.taheri@gmail.com

Tidningsansvarig:
Pennie Hertzman, penniehk@hotmail.com

Prenumerationsärenden:
Petra Herrlin, medlem@svaf.nu

Redaktionen, redaktionen@svaf.nu

Redaktörer:
Pennie Hertzman
Anna K Lejon
Linnéa Ehliar

Annons, annons@svaf.nu

Layout:
Kristina Sporre, k.sporre@sporres.com, Sporre Media AB

Tryck:
Trydells tryckeri.