Rikskonferens

Rikskonferens
 \  foreningen  \  Rikskonferens

Rikskonferens

Rikskonferens

Nästa rikskonferens, Audionomdagarna 2016, kommer att anordnas i Arvika 11-13 maj. SvAfs kontaktperson är Ida Hansson.

 

Genomförda rikskonferenser de senaste åren
2010 Västerås
2011 Kalmar
2012 Linköping, TeMA hörsel (tillsammans med SMAF och STAF)
2013 Luleå
2014 Stockholm, tillsammans med Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen (SPAF)
2015 Malmö/Lund, TeMA hörsel (tillsammans med SMAF och STAF)

Genomförda TeMA hörsel de senaste åren
2003 Stockholm
2006 Göteborg
2009 Jönköping
2012 Linköping
2015 Malmö/Lund