Föreningen

Föreningen
 \  Föreningen

Föreningen

Svenska Audionomföreningen

Svenska Audionomföreningen, SvAf, är en ideell, fackligt obunden yrkesförening.
Rätt till medlemskap äger den som genomgått eller den som genomgår audionomutbildning.

Föreningens syfte/roll

  • Vara språkrör för audionomerna och tillvarata deras speciella intressen.
  • Verka för ökade kunskaper och att i detta syfte bereda tillfällen till information och debatt, utbyta erfarenheter samt att tillvarata medlemmarnas kunskaper.
  • Bevaka och påverka utbildnings- och fortbildningsfrågor som rör audionomyrket.
  • Vara samordnande för audionomernas årliga utbildningsdagar som vart tredje år sker i samarbete med Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF) och Svensk Medicinsk Audiologisk Förening (SMAF).
  • Föreningen är ansvarig för Audionomtidningen som utkommer till föreningens medlemmar fyra gånger per år.
  • I förekommande fall verka som remissorgan i frågor som rör hörselvården.

 

SvAf representerar i följande instanser
Svenska Audiologiska Sällskapet (SAS)  – Heléne Hjertman (Satu Turunen-Taheri)
Nordiska Audiologiska Sällskapet (NAS) – Satu Turunen-Taheri  (Mia Gårdhagen Söderstam)
Nationellt kvalitetsregister för gravt hörselskadade – Margareta Edén
Framtidsgruppen –  Jonas Brännström, Josefina Larsson, Margareta Widman-Notsten, Sofie Lood, Satu Turunen-Taheri, Lucas Holm och Reza Zarenoe