Statistik audionomer

Statistik audionomer
 \  utbildning  \  Statistik audionomer

Statistik audionomer

Statistik över legitimerade audionomer

Nedanstående statistik är hämtad från Socialstyrelsen, Statistik över hälso- och sjukvårdpersonal 2009-2013Observera att den förstnämnda statistiken ej tar hänsyn till om personerna är yrkesverksamma eller pensionerade.

Antal legitimerade audionomer 31 dec 2013
Kvinnor – 1153 st – 90,7 %
Män – 118 st – 9,3 %
Totalt 1271 st (1136 st under 65 år)

Åldersgrupper (urval) 31 dec 2013
55-59 år – 136 st – 10,7 %
60-64 år – 103 st – 8,1 %
65- år – 135 st – 10,6 %

Antal utfärdade legitimationer
2013 50 st
2012 54 st
2011 53 st
2010 52 st

Nedanstående statistik är hämtad från Socialstyrelsen, Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal. Officiell statistik om antal legitimerade (2014) och arbetsmarknadsstatus (2013).

Antal legitimerade audionomer 31 december 2014
Utfärdade legtimationer för personer under 65 år – 1192 st (89 % kvinnor), över 65 år 145 st. (Exklusive personer som avlidit).

Under 2014 utfärdades 65 st nya legitimationer i Sverige. Av dessa var 48 st kvinnor och 17 st män.

Antalet legitimerade audionomer under 65 år
2010 1053 st
2011 1084 st
2012 1108 st
2013 1136 st
2014 1192 st

Nedanstående statistik är hämtad från Socialstyrelsen, Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal – Officiell statistik om antal legtimerade (2013) och arbetsmarknadsstatus (2012).

Antalet legitimerade audionomer nov 2012
Totalt 1218 st
Av dessa var 98 st pensionerade och 4 st arbetslösa