Bli medlem

Bli medlem
 \  Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem i Svenska Audionomföreningen, SvAf

Föreningen har idag drygt 600 medlemmar.
Rätt till medlemskap äger den som genomgått eller den som genomgår audionomutbildning.

Ordinarie medlem 300 kr/år
Studerande och pensionärer 150 kr/år

Medlemsavgiften betalas för året senast 30/1 till Bg 5597-6682. Man kan också betala via Swish, nummer 123 274 50 57.
OBS! Ange namn, adress och e-postadress vid inbetalningen.
Som medlem får man 4 nummer/år av vår medlemstidning ”Audionomtidningen” och Hörselskadades Riksförbunds, HRF, tidning ”Auris”.
Betalning efter 30/1 innebär ej reducerad medlemsavgift.

Vill du bli medlem? Fyll i formuläret nedan. De två rutorna ”Termin” och ”Termin och år” behöver endast fyllas i av studenter.

Vid frågor angående medlemsansökan kontakta Petra Herrlin, medlem@svaf.nu

 

Namn*

Födelsedatum*
ÅÅÅÅMMDD (ej dina fyra sista siffor).

E-postadress*

Typ av medlemsskap*
Ordinarie medlemStudentPensionär

Gatuadress*

Postnr*

Stad*

Ditt meddelande

Termin
Vilken termin läser du som är student just nu?

Termin och år
Vilken termin och år är det? Ex HT15. Behöver endast fyllas i av studenter.