Forskning

Forskning
 \  Forskning

Forskning

Forskning

Disputerade audionomer
Det finns i dagsläget 15 st audionomer som har disputerat i Sverige. Här finns en lista (senast uppdaterad 150915). 11 september disputerade Sarah Granberg med avhandlingen ”Functioning and disability in adults with hearing loss. The preparatory studies in the ICF Core sets for hearing loss project”.

PhD-Aud Network
Doktorandnätverket ”PhD-Aud Network” startades 2013. Nätverkets första möte hölls i Linköping och har uppmärksammats av Audionomtidningen under 2013. Tack vare Stingerfondens vistelsestipendium hölls sedan det andra årliga nätverksmötet på ön Brac i Kroatien under våren 2014. Årsmötet 2015 hölls i Göteborg. Nästa årsmöte kommer att hållas på ön Brac i Kroatien 2016 samt i Stockholm via Skype. Nätverket har i dagsläget 15 aktiva doktorandmedlemmar och 5 alumner.

Huvudsyftet med nätverket är att samla alla audionomer som är doktorander i Sverige för samverkan, utbytande av erfarenheter, idéer och information, peer-feedback samt för inspiration och socialt nätverkande inom huvudområdet audiologi. Kärnmedlemmarna är aktiva doktorander och för att ytterligare öka möjligheterna för samverkan och kunskapsutbyte inom audiologisk forskning välkomnas även disputerade audionomer som alumner. Utöver detta har nätverket som mål att främja nyrekrytering inom audiologisk forskning genom att bistå med stöd, handledning och erfarenheter till audionomstudenter på grundnivå. Målet är att alla audionomer som är aktiva inom forskning själva ska kunna delta i nätverket som doktorander och medlemmar eller kunna ta del av medlemmarnas erfarenheter, kunskap och kontaktnät. Alla som önskar delta i nätverket är välkommen att ta kontakt, phdaudnetwork@gmail.com.