Sammanfattning från mötet med HRF

Sammanfattning från mötet med HRF
 \  Okategoriserat  \  Sammanfattning från mötet med HRF

Sammanfattning från mötet med HRF

SvAfs representanter som deltog vid mötet med HRF den 2 december lämnar följande sammanfattning:

Representanter från SvAf:s styrelse hade ett möte med representanter från HRF den 2 december. Vid mötet framförde vi att vi blivit kontaktade av våra medlemmar och att dessa reagerat både positivt och negativt på annonskampanjen. HRF menade att i deras uppdrag som intresseförening ingår att upplysa hörselskadade personer om deras möjligheter och rättigheter. HRF får väldigt många samtal från brukare som är oroliga inför sin rehabilitering, men framför allt från dem som redan varit i kontakt med hörselvården.

Vi resonerade kring att rehabiliteringsprocessen för hörselskadade kan ha påverkats av kampanjen. HRF beklagade att audionomer som grupp drabbas för att några audionomer beter sig illa. De är fullt medvetna om att problemets grund ligger i politiska beslut, men att eftersom dessa tar lång tid att rätta till så menar HRF att de måste göra på detta sätt så länge i sin strävan att informera och ge verktyg till brukarna.

Vi uppfattade att tonen under mötet var respektfull, men att vi inte alltid tycker lika. Mötet avslutades med en önskan om fortsatt kommunikation.