Minnesanteckningar

Minnesanteckningar
 \  Okategoriserat  \  Minnesanteckningar

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från mötet i Stockholm i lördags 3 okt där SvAfs styrelse och delar av SRAT Audionomernas styrelse närvarade finns nu under Medlemssidor – Arkiv – 2015. Under medlemssidorna finns bland annat också protokoll från styrelse- och årsmöten.